ขาแขวนทีวี

New
Best Seller

002536

ขาแขวนทีวี SUREVISION รุ่น C4 เป็นขาแขวนทีวีแบบติดเพดาน ปรับก้ม และหมุนซ้าย-ขวาได้ 360 องศา เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 55-85 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 46 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดเพดานหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 9.16 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,565 THB ฿2,565
1,550 THB ฿1,550 -40%
 

 

Best Seller

002115

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-01 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 32-65 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.04 กิโลกรัม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

690 THB ฿690
490 THB ฿490 -29%
 

 

002258

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-401 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 6.12 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

1,450 THB ฿1,450
990 THB ฿990 -32%
 

 

002381

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-04 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 32-55 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 50 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 2.63 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

620 THB ฿620
450 THB ฿450 -27%
 

 

Best Seller

002259

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-402 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 7.62 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,650 THB ฿1,650
1,190 THB ฿1,190 -28%
 

 

Best Seller

002336

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-35L เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 40-85 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.48 กิโลกรัม สามารถใส่กุญแจล็อคได้ เพื่อกันขโมย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

850 THB ฿850
700 THB ฿700 -18%
 

 

Best Seller

002260

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-501 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-80 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 11.76 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,900 THB ฿2,900
2,250 THB ฿2,250 -22%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

002477

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-09 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 55-100 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 90 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 60 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 100 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 7.04 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,590 THB ฿1,590
1,250 THB ฿1,250 -21%
 

 

Best Seller

002261

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-502 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-90 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 13.92 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,400 THB ฿3,400
2,590 THB ฿2,590 -24%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

002404

ขาแขวนจอมอนิเตอร์, ทีวี แบบติดผนัง ปรับก้มเงย, ส่ายซ้ายขวา หมุนหน้าจอได้ ใช้กับทีวีขนาด 13-32 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 10 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 10 ซ.ม. ส่ายซ้าย-ขวาได้ ระยะห่างจากผนัง 9.5 ซ.ม. เหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 0.68 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

350 THB ฿350
300 THB ฿300 -14%
 

 

Best Seller

002314

ขาแขวนจอมอนิเตอร์ BDEE รุ่น WA-101 เป็นขาแขวนจอมอนิเตอร์ติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และหมุนหน้าจอได้ เหมาะกับจอมอนิเตอร์ขนาดตั้งแต่ 14-32 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม รองรับจอมอนิเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังแนวตั้ง และแนวนอน 7.5x7.5 ซ.ม. หรือ 10x10 ซ.ม. เหล็กเพลทยึดผนังหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทยึดทีวีหนา 1.8 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.08 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

450 THB ฿450
320 THB ฿320 -29%
 

 

Best Seller

002151

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-02 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 24-42 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.24 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

420 THB ฿420
280 THB ฿280 -33%
 

 

New
Best Seller

002524

ขาแขวนทีวี ยืด-หด-ส่ายได้ แบบ 1 แขน เหมาะกับทีวีขนาด 13-42 นิ้ว ยืดออกได้ 23 ซ.ม. และเมื่อพับเก็บจะห่างจากผนัง 10 ซ.ม. รองรับรูหลังทีวีไม่เกิน 20x20 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทขาแขวนหนา 1.6 มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม น้ำหนักสินค้า 1.6 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

650 THB ฿650
350 THB ฿350 -46%
 

 

002405

ขาแขวนทีวี หรือมอนิเตอร์ ติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 24-43 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5.5 ซ.ม. เหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.4 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

380 THB ฿380
320 THB ฿320 -16%
 

 

New

002293

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-301 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 21-42 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.1 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

850 THB ฿850
490 THB ฿490 -42%
 

 

002359

ขาแขวนทีวี BDEE รุ่น WA-201 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-55 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.35 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

720 THB ฿720
520 THB ฿520 -28%
 

 

001887

ขาแขวนทีวี SUREVISION รุ่น C2 เป็นขาแขวนทีวีแบบติดเพดาน ปรับก้ม และหมุนซ้าย-ขวาได้ 360 องศา เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 22-42 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 46 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. เหล็กเพลทติดเพดานหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 5.74 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,290 THB ฿1,290
1,050 THB ฿1,050 -19%
 

 

001862

ขาแขวนที่วี SUREVISION รุ่น V7 เป็นขาแขวนทีวีติดผนังขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้มได้ ใช้กับทีวีขนาด 26-60 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.47 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

750 THB ฿750
580 THB ฿580 -23%
 

 

001865

ขาแขวนทีวี SUREVISION รุ่น C3 เป็นขาแขวนทีวีแบบติดเพดาน ปรับก้ม และหมุนซ้าย-ขวาได้ 360 องศา เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-70 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 46 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 70 ซ.ม. เหล็กเพลทติดเพดานหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 6.78 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,390 THB ฿1,390
1,250 THB ฿1,250 -10%
 

 

Best Seller

001863

ขาแขวนที่วี SUREVISION รุ่น V4 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้มได้ ใช้กับทีวีขนาด 40-75 นิ้ว (สามารถใส่ทีวีได้ถึง 85 นิ้ว) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 75 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 70 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 4.64 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,090 THB ฿1,090
720 THB ฿720 -34%
 

 

Best Seller

002430

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-802 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบยืดเข้า-ออก ส่ายซ้าย-ขวา และปรับก้มได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 5.24 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,090 THB ฿1,090
790 THB ฿790 -28%
 

 

New

002526

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-702 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบยืดเข้า-ออก ส่ายซ้าย-ขวา และปรับก้มได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-80 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 8.1 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,100 THB ฿2,100
1,390 THB ฿1,390 -34%
 

 

Best Seller

002421

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-602 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 50-90 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 70 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 50 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 70 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 3.2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 13.71 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,300 THB ฿2,300
1,850 THB ฿1,850 -20%
 

 

New

002467

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-503XL เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ สามารถเลื่อนสไลด์ขายึดทีวีไปทางซ้าย หรือทางขวา ได้ตลอดแนวเพลทที่ยึดติดผนัง เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 65-110 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 60 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 3.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2.5 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 19.40 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,500 THB ฿4,500
3,850 THB ฿3,850 -14%
 
สินค้าหมด

 

002347

อุปกรณ์เสริม เพิ่มขนาด VESA เป็น 20 ซ.ม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

130 THB ฿130
80 THB ฿80 -38%
 

 

002348

อุปกรณ์เสริม เพิ่มขนาด VASA เป็น 40 ซ.ม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

150 THB ฿150
120 THB ฿120 -20%
 

 

New

002530

อุปกรณ์เสริม เพิ่มขนาด VASA เป็น 40 ซ.ม. (สามารถใช้กับขาแขวนทีวี BDEE รุ่น WA-301 และ S14) ใช้สำหรับแปลงเพลทเดิม (แบบแป้น) ที่มีรู 20x20 ซ.ม. ให้เป็น 20x30 ซ.ม. ,30x30 ซ.ม. ,30x40 ซ.ม. หรือ 40x40 ซ.ม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

300 THB ฿300
180 THB ฿180 -40%
 

 

002449

พุกตะกั่ว 1/4"(2หุน) + สกรูหกเหลี่ยมชุบซิงค์ ขนาด1/4" ยาว 1.5 นิ้ว + แหวนชุบซิงค์ เหมาะสำหรับการติดตั้งขาแขวนทีวีกับงานผนังอิฐมวลเบา ผนังพรีแคส ผนังคอนกรีต คุณสมบัติเด่น สามารถรับแรงได้มาก *** พุกตะกั่ว 1/4" นิ้ว ใช้ดอกสว่าน 1/2" นิ้ว หรือ ดอกสว่าน 13 มิลลิเมตร *** แนะนำใช้กับขาแขวนทีวีรุ่น WA-02 ,WA-03 ,WA-04 ,WA-07 ,WA-201 ,WA-301 ,V7 และ C2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20 THB ฿20
15 THB ฿15 -25%
 

 

002450

พุกตะกั่ว 5/16"(2หุนครึ่ง) + สกรูหกเหลี่ยมชุบซิงค์ ขนาด5/16" ยาว 1.5 นิ้ว + แหวนชุบซิงค์ เหมาะสำหรับการติดตั้งขาแขวนทีวีกับงานผนังอิฐมวลเบา ผนังพรีแคส ผนังคอนกรีต คุณสมบัติเด่น สามารถรับแรงได้มาก พุกตะกั่ว 5/16" นิ้ว ใช้ดอกสว่าน 5/8" นิ้ว หรือ ดอกสว่าน 16 มิลลิเมตร แนะนำใช้กับขาแขวนทีวีรุ่น WA-01 ,WA-401 ,WA-402 ,WA-404 ,WA-501 ,WA-502 , WA-602 ,WA-802 ,V4 และ C3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30 THB ฿30
22 THB ฿22 -27%
 

 

002443

พุกตะกั่ว 1/4"(2หุน) + สกรูหกเหลี่ยมชุบซิงค์ ขนาด1/4" ยาว 1.5 นิ้ว + แหวนชุบซิงค์

ขายแล้ว 1 ชิ้น

45 THB ฿45
40 THB ฿40 -11%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้