อุปกรณ์ขยายสัญญาณ

New

000837

WIDE BAND BOOSTER DBY LD-35DB CHIP NXP เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท หรือระบบขนาดกลางที่ต้องการความเสถียรสูง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-790 MHz มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน 3G/4G ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-50 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 35 dB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,800 THB ฿1,800
1,200 THB ฿1,200 -33%
 

 

New

000600

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA 30VSU เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในบ้านหรือระบบขนาดเล็ก ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 2-20 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 1 Output อัตราการขยาย 30 dB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

900 THB ฿900
650 THB ฿650 -28%
 

 

New

000500

WIDE BAND BOOSTER DBY WA-110 เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในบ้านหรือระบบขนาดเล็ก ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 2-20 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 1 Output อัตราการขยาย 30 dB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

900 THB ฿900
700 THB ฿700 -22%
 

 

001993

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA30/1SLOPE เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่าหรือระบบขนาดเล็ก ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-40 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 40 dB เอาท์พุทสูงสุด 115 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,500 THB ฿1,500
1,200 THB ฿1,200 -20%
 

 

New

002515

WIDE BAND BOOSTER DBY DA-120 เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่าหรือระบบขนาดเล็ก ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-40 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 40 dB เอาท์พุทสูงสุด 120 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,500 THB ฿1,500
1,380 THB ฿1,380 -8%
 

 

001997

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA HYBRID-PLUS เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ หรือระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 5-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-50 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 34 dB เอาท์พุทสูงสุด 124 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,500 THB ฿1,500
1,250 THB ฿1,250 -17%
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

New

001339

WIDE BAND BOOSTER DBY DA-120 PLUS เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ หรือระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-60 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 44 dB เอาท์พุทสูงสุด 120 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,500 THB ฿2,500
2,050 THB ฿2,050 -18%
 

 

New

002035

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA34/1SLOPE - HYBRID เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ หรือระบบขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 20-70 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 34 dB เอาท์พุทสูงสุด 120 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,950 THB ฿1,950
1,800 THB ฿1,800 -8%
 

 

New

000836

WIDE BAND BOOSTER DBY DA-124 เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์ หรือระบบขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 20-70 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 30 dB เอาท์พุทสูงสุด 124 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,500 THB ฿2,500
2,200 THB ฿2,200 -12%
 

 

New

001994

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA34/1SLOPE - HYBRID CHIP NXP PHILIPS เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม หรือระบบขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 30-90 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 34 dB เอาท์พุทสูงสุด 120 dBuV

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,800 THB ฿2,800
2,300 THB ฿2,300 -18%
 

 

000503

WIDE BAND BOOSTER DBY DA-124 PLUS - HYBRID CHIP NXP PHILIPS เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในห้องเช่า, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม หรือระบบขนาดกลาง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 30-90 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 30 dB เอาท์พุทสูงสุด 124 dBuV

ขายแล้ว 3 ชิ้น

2,700 THB ฿2,700
2,400 THB ฿2,400 -11%
 

 

New

001995

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA44/1SLOPE - MODULE HYBRID DOUBLE POWER เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในโรงแรม, รีสอร์ท, หมู่บ้านจัดสรรค์ หรือระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรสูง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-860 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 40-120 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 46 dB เอาท์พุทสูงสุด 124 dBuV

ขายแล้ว 1 ชิ้น

3,200 THB ฿3,200
2,800 THB ฿2,800 -13%
 

 

New

002121

WIDE BAND BOOSTER CABLE CA 35-D CHIP MMIC NXP เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณเคเบิ้ลทีวีภายในอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท หรือระบบขนาดกลางที่ต้องการความเสถียรสูง ขยายสัญญาณความถี่ RF ตั้งแต่ย่านความถี่ 40-1000 MHz ใช้ขยายสัญญาณตั้งแต่ 10-50 จุด สัญญาณเข้า 1 Input สัญญาณออก 2 Output อัตราการขยาย 35 dB

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,800 THB ฿1,800
1,250 THB ฿1,250 -31%
 

 

New

002374

BOOSTER EXTREME THAISAT รุ่น TS-201G4 เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณชนิดพิเศษที่ออกแบบมาขยายสัญญาณดาวเทียม และขยายสัญญาณดิจิตอลจากแผงเสาอากาศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,000 THB ฿2,000
1,690 THB ฿1,690 -16%
 

 

Pre-Order

002471

- มีชุดรีเทริ์นรองรับอินเตอร์เน็ตทุกระบบ - ภาคขยาย Hybrid Modula NXP By Philips - มี IEQ กดย่านความถี่ที่แรงเกินไป - มีสัญญาณเอาท์พุท 100 dB @ 80ช่อง - ภาคขายจ่ายไฟแรงดันอินพุท 3 ระดับคือ 63/45/30 VAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,800 THB ฿4,800
4,200 THB ฿4,200 -13%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้