แบบยืด-หดได้

New

002550

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-500 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ OLED, QLED, UHD, Smart TV, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 9.8 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,950 THB ฿2,950
1,890 THB ฿1,890 -36%
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Best Seller

002314

ขาแขวนจอมอนิเตอร์ BDEE รุ่น WA-101 เป็นขาแขวนจอมอนิเตอร์ติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และหมุนหน้าจอได้ เหมาะกับจอมอนิเตอร์ขนาดตั้งแต่ 14-32 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม รองรับจอมอนิเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังแนวตั้ง และแนวนอน 7.5x7.5 ซ.ม. หรือ 10x10 ซ.ม. เหล็กเพลทยึดผนังหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทยึดทีวีหนา 1.8 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.08 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

450 THB ฿450
320 THB ฿320 -29%
 

 

New
Best Seller

002524

ขาแขวนทีวี ยืด-หด-ส่ายได้ แบบ 1 แขน เหมาะกับทีวีขนาด 13-42 นิ้ว ยืดออกได้ 23 ซ.ม. และเมื่อพับเก็บจะห่างจากผนัง 10 ซ.ม. รองรับรูหลังทีวีไม่เกิน 20x20 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทขาแขวนหนา 1.6 มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม น้ำหนักสินค้า 1.6 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

650 THB ฿650
350 THB ฿350 -46%
 

 

New

002293

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-301 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 21-42 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.1 กิโลกรัม

ขายแล้ว 6 ชิ้น

850 THB ฿850
490 THB ฿490 -42%
 

 

002359

ขาแขวนทีวี BDEE รุ่น WA-201 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-55 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.35 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

720 THB ฿720
550 THB ฿550 -24%
 

 

New

002549

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-301+AD-64 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-55 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.4 กิโลกรัม

ขายแล้ว 4 ชิ้น

1,150 THB ฿1,150
620 THB ฿620 -46%
 

 

002258

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-401 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 6.12 กิโลกรัม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

1,450 THB ฿1,450
990 THB ฿990 -32%
 
มีสินค้าราคาส่ง

 

Best Seller

002259

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-402 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.6 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 7.62 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,650 THB ฿1,650
1,190 THB ฿1,190 -28%
 

 

Best Seller

002430

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-802 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบยืดเข้า-ออก ส่ายซ้าย-ขวา และปรับก้มได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 32-65 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 5.24 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

1,090 THB ฿1,090
790 THB ฿790 -28%
 

 

Best Seller

002421

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-602 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 50-90 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 50 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 70 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 3.2 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 13.71 กิโลกรัม

ขายแล้ว 2 ชิ้น

2,300 THB ฿2,300
1,850 THB ฿1,850 -20%
 

 

Best Seller

002260

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-501 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-80 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 50 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ OLED, QLED, UHD, Smart TV, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 11.76 กิโลกรัม

ขายแล้ว 3 ชิ้น

2,900 THB ฿2,900
2,250 THB ฿2,250 -22%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

002261

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-502 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-90 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ OLED, QLED, UHD, Smart TV, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 13.92 กิโลกรัม

ขายแล้ว 3 ชิ้น

3,400 THB ฿3,400
2,550 THB ฿2,550 -25%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

002526

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-702 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบยืดเข้า-ออก ส่ายซ้าย-ขวา และปรับก้มได้ เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 42-80 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 2.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 8.1 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

2,100 THB ฿2,100
1,390 THB ฿1,390 -34%
 

 

New

002467

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-503XL เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงย ส่ายซ้าย-ขวา และยืดเข้า-ออกได้ สามารถเลื่อนสไลด์ขายึดทีวีไปทางซ้าย หรือทางขวา ได้ตลอดแนวเพลทที่ยึดติดผนัง เหมาะกับทีวีขนาดตั้งแต่ 65-110 นิ้ว รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 125 กิโลกรัม รองรับทีวีแบบ LCD, LED ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่มีรูด้านหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 60 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 80 ซ.ม. เหล็กเพลทติดผนังหนา 3.8 มิลลิเมตร เหล็กเพลทติดขวาแขวนทีวีหนา 2.5 มิลลิเมตร เหล็กขาแขวนทีวีหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 19.40 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,500 THB ฿4,500
3,850 THB ฿3,850 -14%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้