แบบติดผนัง

New

002580

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-08 เป็นขาแขวนทีวีติดผนังแบบแนบชิดผนัง เหมาะกับติดตั้งทีวีในระดับสายตา เหล็กหนา ใช้กับทีวีขนาด 65-120 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 60 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 110 ซ.ม. ระยะห่างจากผนังเพียง 3.5 ซ.ม. เหล็กหนาถึง 3 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 5.5 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,500 THB ฿1,500
1,190 THB ฿1,190 -21%
 

 

New
Best Seller

002553

ขาแขวนทีวี ขนาด 32-55 นิ้ว BDEE รุ่น WA-113+AD-64 (ติดผนัง, ปรับก้มเงยได้) ใช้ติดกับเสาหรือผนังที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด ใช้ได้กับทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5.5 ซ.ม. เหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.8 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

880 THB ฿880
450 THB ฿450 -49%
 

 

New
Best Seller

002358

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-07 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้มได้ ใช้กับทีวีขนาด 32-55 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. ห่างจากผนัง 2.5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.7 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
250 THB ฿250 -38%
 

 

002404

ขาแขวนจอมอนิเตอร์, ทีวี แบบติดผนัง ปรับก้มเงย, ส่ายซ้ายขวา หมุนหน้าจอได้ ใช้กับทีวีขนาด 13-32 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 10 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 10 ซ.ม. ส่ายซ้าย-ขวาได้ ระยะห่างจากผนัง 9.5 ซ.ม. เหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 0.68 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

350 THB ฿350
300 THB ฿300 -14%
 

 

002405

ขาแขวนจอมอนิเตอร์, ทีวี ขนาด 24-43 นิ้ว BDEE รุ่น WA-113 (ติดผนัง, ปรับก้มเงยได้) ใช้ติดกับเสาหรือผนังที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด ใช้ได้กับทีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 35 กิโลกรัม แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5.5 ซ.ม. เหล็กหนา 2.5 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.4 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

580 THB ฿580
320 THB ฿320 -45%
 

 

Best Seller

002151

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-02 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 24-42 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 20 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 20 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.4 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 1.24 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

420 THB ฿420
280 THB ฿280 -33%
 

 

002381

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-04 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 32-55 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 50 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 2.63 กิโลกรัม

ขายแล้ว 6 ชิ้น

620 THB ฿620
450 THB ฿450 -27%
 

 

Best Seller

002115

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-01 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 32-65 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.04 กิโลกรัม

ขายแล้ว 6 ชิ้น

690 THB ฿690
490 THB ฿490 -29%
 

 

Best Seller

002336

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-35L เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 40-85 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.48 กิโลกรัม สามารถใส่กุญแจล็อคได้ เพื่อกันขโมย

ขายแล้ว 3 ชิ้น

850 THB ฿850
700 THB ฿700 -18%
 

 

New
Best Seller

002477

ขาแขวนที่วี BDEE รุ่น WA-09 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้ม-เงยได้ ใช้กับทีวีขนาด 55-100 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 90 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 60 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 100 ซ.ม. ห่างจากผนัง 6.5 ซ.ม.เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 7.04 กิโลกรัม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,590 THB ฿1,590
1,250 THB ฿1,250 -21%
 

 

001862

ขาแขวนที่วี SUREVISION รุ่น V7 เป็นขาแขวนทีวีติดผนังขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้มได้ ใช้กับทีวีขนาด 26-60 นิ้ว ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 65 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 40 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 3.47 กิโลกรัม

ขายแล้ว 1 ชิ้น

790 THB ฿790
500 THB ฿500 -37%
 

 

Best Seller

001863

ขาแขวนที่วี SUREVISION รุ่น V4 เป็นขาแขวนทีวีติดผนัง แบบปรับก้มได้ ใช้กับทีวีขนาด 40-75 นิ้ว (สามารถใส่ทีวีได้ถึง 85 นิ้ว) ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 75 กิโลกรัม รองรับรูหลังทีวี แนวตั้งไม่เกิน 40 ซ.ม. และแนวนอนไม่เกิน 70 ซ.ม. ห่างจากผนัง 5 ซ.ม.เหล็กหนา 2 มิลลิเมตร น้ำหนักสินค้า 4.64 กิโลกรัม

ขายแล้ว 5 ชิ้น

990 THB ฿990
680 THB ฿680 -31%
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้